Login FormDBD Registered

dbd

Calendar

กุมภาพันธ์ 2019
SuMoTuWeThFrSa
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812

left_callcenetr1

บริการจัดหาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ


                บริการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ SMEs และ SME เพื่อเสริมสภาพคล่องในกิจการ หรือ สนับสนุนโครงการใหม่ของกิจการในบริษัทผู้กู้ ซึ่งอาจจะไม่สามารถขอสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินในประเทศเพิ่มเติมได้เนื่องด้วยวงเงินกู้เต็ม หลักประกันไม่เพียงพอ หรือโครงการมีขนาดใหญ่กว่าที่สถาบันการเงินจะปล่อยกู้ได้

                วงเงินกู้เริ่มต้นที่ 150 ล้านบาท หรือ 5 M USD เป็นต้นไป ระยะเวลากู้ 5-10 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ มีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 1 -2 ปี โดยทำการกู้จากกองทุนการเงินต่างประเทศประเภท Hedge Fund ซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากธุรกิจ และโครงการของผู้กู้เป็นหลัก

             การลงทุนในกิจการจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างมีระบบ โดยปกติเจ้าของกิจการมักจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการของต้นเองจากเงินทุนสะสมเดิม จากญาติพี่น้อง การระดมทุนจากแหล่งต่างๆ มาก่อน แต่เมื่อกิจการดำเนินมาได้ระยะเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องขยายกิจการให้มากขึ้น ขยายสภาพคล่องในการทำธุรกิจ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ หากคุณสมบัติของธุรกิจของท่าน พร้อมและตรงกับคุณสมบัติที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับท่านได้ ท่านอาจะจำเป็นต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากการขอสินเชื่อประเภทต่างๆ จากสถาบันการเงินเหล่านั้น

                การยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแม้ดูเป็นเรื่องง่าย แต่ก็เป็นเรื่องเรื่องยากในทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าของธุรกิจหลายๆ คน และหากไม่เคยมีพื้นฐานทางการเงินในระบบธนาคารมาก่อน ยิ่งอาจจะทำให้ลำบากในการดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น เพราะไม่รู้และไม่ทราบถือวิธีการปฏิบัติ และความต้องการในคุณสมบัติที่สถาบันการเงินกำหนด

                เดลิมันนี่ทูยู เป็นตัวกลางในการให้คำปรึกษา สำหรับท่านที่ทำธุรกิจ เจ้าของกิจการที่มีสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินอยู่แล้ว หรือ เจ้าของกิจการที่ยังไม่เคยมีสินเชื่อใด ๆ กับสถาบันการเงินมาก่อน เพื่อต้องการวงเงินสินเชื่อในทางหนึ่งทางใด หรือ วงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนในธุรกิจของท่าน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นที่เหมาะสมและอาจะไม่ใช่สถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของเจ้าของกิจการ

การขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ การรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม การขอสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง การซื้อทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการ การใช้บัญชีลูกหนี้ที่มีเพื่อหาเงินสด การขอซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน การขอสินเชื่อวงเงินในการออกตราสารต่างๆ ทั้งหนังสือค้ำประกันการชำระสินค้า หนังสือค้ำประกันสถานะการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารการเงินต่างๆ และอื่นๆ

 

ติดต่อเราได้ที่      Tel. 02 184 8220 Fax : 02 184 8219

Mobile : 091 558 0728

Line ID : 0915580728

Email Address :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน